dimecres, 3 de maig de 2017

APROVADA LA MOCIÓ DEL BLINDATGE DE LES PENSIONS A L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ AMB EL VOT EN CONTRA DEL PP

Tot el nostre suport a la Marea Pensionista. Lluitem per les pensions d'avui i de demà!


MOCIÓ PEL BLINDATGE CONSTITUCIONAL
DEL SISTEMA PÚBLIC DE  PENSIONS
En els últims anys, especialment entre 2013 i 2016, s’ha donat un procés de deteriorament del Sistema Públic de Pensions i de pèrdua del poder adquisitiu de les i els pensionistes. Vivim una situació d’alarma social pel perill d’esquerdar un dels pilars fonamentals de la nostra societat, un eix de solidaritat intergeneracional i interterritorial. Les Pensions Públiques no solament són un dret, un símbol de progrés i una conquesta democràtica, a més han estat en aquests anys de crisi un autèntic matalàs per a milers de famílies. I ho segueixen sent. Per això és necessari reaccionar per protegir-les per sobre de qualsevol correlació de forces polítiques, sense importar quin sigui el color del govern o la situació de l’Estat. Tota la ciutadania es mereix que les Pensions Públiques siguin tractades com la columna vertebral de l’Estat Social, un dret que roman al marge de qualsevol disputa política, diferència ideològica o de qualsevol tipus de projecte administratiu o polític en el marc de les institucions democràtiques.
Per aquestes raons es crea a l’abril del 2013 la Taula Estatal Pro-Referèndum de les Pensions (MERP), amb l’objectiu de promoure una reforma de la Constitució que inclogui la prohibició expressa que qualsevol govern, actual o futur, pugui tocar, retallar o privatitzar el Sistema Públic de Pensions. Un article que reculli com a obligació constitucional el manteniment del poder adquisitiu real de les pensions, i per tant la impossibilitat que cap tipus de mesura, ja siguin retallades, pujades d’impostos, copagaments, pujada de les tarifes dels serveis bàsics o qualsevol altra que pugui afectar negativament a la protecció de les pensions.
És necessari promoure un ampli debat ciutadà obert i públic en el qual tota la societat tingui l’oportunitat de conèixer amb serietat, rigor i profunditat les diferents posicions i alternatives que existeixen sobre el futur de les pensions. Un debat imprescindible perquè la ciutadania pugui formar-se, en condicions d’igualtat per a totes les opcions, una opinió fonamentada. Per tot això, és imprescindible un ampli moviment social que, sense distinció d’ideologies o sigles partidistes, uneixi a tothom en el manteniment d’un sistema de pensions públiques dignes perquè és una lluita que afecta tota la ciutadania. Qualsevol retallada, qualsevol rebaixa, qualsevol empitjorament en les condicions d’accés a la pensió afecta el nostre poder adquisitiu, la nostra qualitat de vida present o futura. Preservar i millorar l’actual Sistema Públic de Pensions és en benefici del conjunt de la societat. Totes i tots ens hem d’implicar en la seva defensa.
Des d’aquesta convicció, la MERP fa una crida a promoure i impulsar la recollida de signatures, el debat, la reflexió i la participació majoritària de la societat en una qüestió de tanta urgència social. Hem d’aconseguir centenars de milers, milions de signatures que evidenciïn el total suport de la societat a la integritat de les pensions públiques. 
Cobrar una pensió pública digna és un dret intocable proclamat per la Constitució espanyola i la Declaració Universal de Drets Humans. Pensions dignes i suficients no poden dependre només de la voluntat política de garantir aquest dret. I encara així, és tanta la pluralitat d’opinions i alternatives rigoroses a favor de les pensions, sobre la seva sostenibilitat, sobre els ingressos que han de finançar-les, i sobre les diferents formes de redistribuir la riquesa per assegurar un dret tan bàsic, que cap qüestió tècnica, ni alternativa de gestió pot estar per sobre de la seva defensa i garantia.
Per això, en el marc de la Constitució i la legalitat vigent considerem necessari ampliar l’esperit que ja recull la Carta Magna, promovent una reforma que modifiqui l’article que estableix la garantia de pensions dignes i periòdicament actualitzades, en el sentit que es reforci com a obligació i mandat constitucional inexcusable per als poders públics la prohibició de qualsevol tipus de privatització i el manteniment del poder adquisitiu real de les pensions. Tocar les pensions és creuar una línia vermella que no hem de permetre, que no ens podem permetre com a societat.
La MERP està formada ja per 170 organitzacions i 95 personalitats que són un exemple de pluralitat ideològica, política i territorial, i de sectors representatius de la societat, la qual cosa evidencia el suport social a la iniciativa i als seus objectius. És important que el municipalisme participi en aquest debat, aporti iniciatives i es posicioni en un assumpte de tanta transcendència per al conjunt de la ciutadania.
És per tot l’anterior que la regidora no adscrita Maria Carmen López a petició de la Marea Pensionista de Cornellà, proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels següents acords:
PRIMER.- Instar al Govern i al Congrés dels Diputats al fet que s’atengui la reivindicació de la Taula Estatal Pro-Referèndum de les Pensions (MERP), promovent una reforma de la Constitució que inclogui la prohibició expressa que qualsevol govern, actual o futur, pugui tocar, retallar o privatitzar, totalment o parcialment, el Sistema Públic de Pensions. Un article que reculli com a obligació constitucional el manteniment del poder adquisitiu real de les pensions, i per tant la impossibilitat que cap tipus de mesura, ja siguin retallades, pujades d’impostos, copagaments, augment de les tarifes dels serveis bàsics o qualsevol altra que pugui afectar negativament a la protecció de les pensions.
SEGON.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Govern espanyol, al Parlament de Catalunya, al Congrés i al Senat, a l’associació Catalana de Municipis, a la Marea Pensionista de Cornellà de Llobregat, a la Federació d’Associacions de Veïns i  associacions i casals de gent gran d’aquesta ciutat, a la Marea Pensionista de Catalunya i a la Taula Estatal Pro-Referèndum de les Pensions (MERP).
Conellà de Llobregat a 10 d’abril del 2017

Maria Carmen López.